Rezerváciu je možné zabezpečiť osobne, alebo telefonicky na číslach 0903 55 55 61 , 0911 11 66 47. Ak máte záujem o ubytovanie v našom penzióne, prosíme, kontaktujte nás v dostatočnom časovom predstihu.

Kontakt:
Adresa: 974 05 Banská Bystrica, Kremnička 48
Tel: 0903 55 55 61, 0911 11 66 47
E-mail: penzion@penzionpiramida.sk